skip to Main Content

FAQ

Taman Halal adalah komuniti perniagaan pembuatan dan perkhidmatan yang terletak di satu lokasi yang sama bagi memelihara integriti produk Halal.

Taman Halal yang diakreditasi oleh HDC dikenali sebagai Taman Halal HALMAS di mana pengendali perlu mematuhi syarat di bawah Garis Panduan Pembangunan Taman Halal yang ditetapkan oleh HDC. Pada hakikatnya, Taman Halal merupakan pusat kecemerlangan infrastruktur dan telah dianggap sebagai salah satu blok bangunan industri halal.

Untuk memenuhi syarat dan pematuhan status HALMAS, pemohon mesti memenuhi kriteria berikut:

 • Entiti undang-undang yang berlainan akan ditubuhkan khusus untuk membangun, mengurus dan memelihara Taman Halal HALMAS.
 • Luas tanah yang akan dibangunkan mestilah berkeluasan sekurang-kurangnya seratus (100) ekar.
 • Melibatkan komponen kluster Industri Halal dari segi makanan serta produk dan perkhidmatan bukan makanan.
 • Syarikat pemohon mesti menyediakan infrastruktur / kemudahan asas, termasuk pusat servis sehenti, untuk membantu pelabur.
 • Melindungi integriti Halal dan memastikan tiada unsur keraguan.
 • Mematuhi garis panduan alam sekitar, garis panduan pihak berkuasa tempatan dan pihak berkuasa lain yang berkaitan.

Pengendali Taman Halal, Pemain Industri Halal (Pengilang) dan Pengendali Logistik Halal di Taman Halal yang diberi status HALMAS berkelayakan untuk memohon insentif cukai.

Insentif Cukai untuk Pengendali Taman Halal

 1. Pengecualian cukai pendapatan penuh untuk tempoh 10 tahun atau pengecualian cukai pendapatan penuh ke atas perbelanjaan modal untuk jangka masa 5 tahun.
 2. Pengecualian dari duti import dan cukai penjualan ke atas peralatan, komponen dan mesin yang digunakan secara langsung dalam Operasi Bilik Sejuk sesuai dengan polisi semasa.

Insentif Cukai untuk Pemain Industri Halal (Pengilang)

 1. Pengecualian cukai pendapatan 100% ke atas perbelanjaan modal untuk jangka masa 10 tahun atau pengecualian cukai pendapatan ke atas eksport untuk jangka masa 5 tahun.
 2. Pengecualian duti import ke atas bahan mentah yang digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran produk yang dipromosikan halal.

Insentif Cukai untuk Pengendali Logistik Halal

 1. Pengecualian cukai pendapatan penuh untuk jangka masa 5 tahun atau pengecualian cukai pendapatan penuh ke atas perbelanjaan modal untuk jangka masa 5 tahun.
 2. Pengecualian cukai penjualan duti import ke atas peralatan, komponen dan mesin yang digunakan secara langsung dalam Operasi Bilik Sejuk sesuai dengan polisi semasa.

Insentif Cukai untuk Pemain Industri Halal (Pengilang)

 1. Pengilang layak untuk memohon insentif cukai industri halal untuk produk yang dipromosikan dan dikategorikan di bawah sektor berikut:
 • Makanan olahan khas
 • Farmaseutikal, nutraseutikal dan probiotik
 • Kosmetik dan penjagaan diri
 • Bahan-bahan halal
 • Produk daging

2. Penggajian pekerja berpengetahuan tinggi dengan minimum 15% daripada jumlah tenaga kerja termasuk sekurang-kurangnya tiga (3) Pegawai Pematuhan Halal.
3. Terletak di Taman Halal yang diberi status HALMAS.
4. Tidak boleh terlibat dalam aktiviti perdagangan dan perundingan.
5. Sentiasa mematuhi garis panduan kualiti, kebersihan dan persekitaran yang ditetapkan.
6. Sentiasa mematuhi seluruh undang-undang, peraturan dan keperluan perlesenan jika diperlukan.
7. Perlu mematuhi kriteria Integriti Halal HDC menerusi ujian dari makmal yang diakreditasi dalam menentukan kredibiliti produk halal yang dipromosikan.
8.Perlu memastikan penglibatan dalam aktiviti perniagaan baru yang berkaitan dengan halal dan perlu memasukkan entiti undang-undang baru di Malaysia.

Insentif Cukai untuk Pengendali Logistik Halal
1. Perkhidmatan yang disediakan oleh Pengendali Logistik Halal mesti disatukan, yang merangkumi tiga (3) aktiviti utama:

 • Penghantaran
 • Pergudangan
 • Pengangkutan

2. Dan sekurang-kurangnya salah satu daripada aktiviti berikut:

 • Pengedaran
 • Perkhidmatan / aktiviti lain yang berkaitan (seperti palletizing, pemasangan / pemasangan produk, pemecahan pukal, penyatuan, pembungkusan / pembungkusan semula, perolehan, kawalan kualiti, pelabelan / pelabelan semula, pengujian, dll.).
 • Pengurusan rantaian bekalan.

3. Mesti memiliki infrastruktur minimum seperti berikut:

 • Kenderaan Komersial – 20 unit
 • Kemudahan pergudangan – 5.000 meter persegi

Sektor yang dipromosikan halal adalah:

 • Makanan olahan khas
 • Farmaseutikal, nutraseutikal dan probiotik
 • Kosmetik dan penjagaan diri
 • Bahan-bahan halal
 • Produk daging
Back To Top